Korostan jatkuvasti, että Internet-markkinointi on investointia, eli pääoman sijoittamista mainontaan. Korostan myös, että aivan kuten investointipankkiirin myös Internet-markkinoijan on oltava valmis ottamaan vastaan takaiskuja ja menetyksiä. Fakta on, että Internet-markkinointia ei voi tehdä menettämättä ajoittain rahaa.

Huomaat edellä mainitun pitävän paikkansa kun ryhdyt tekemään mainontaa, mutta haluan, että pidät koko ajan kirkkaana mielessä, että CASH IS KING!

Vaikka Internet-markkinointi on pääoman sijoittamista ja riskinottoa, on ehdottoman tärkeää pyrkiä kääntämään tappiollinen mainonta mahdollisimman nopeasti kannattavaksi. Toisin sanoen markkinoijan on tärkeää päästä mahdollisimman nopeasti tilaan jossa rahaa palaa mainontaan vähemmän kuin sitä tulee kassaan myynnin kautta. Mainonta on tärkeä osa liiketoimintaa, ja jos se imee enemmän rahaa kuin myynti tuo kassaan, ei liiketoiminta ole kannattavalla pohjalla.

Kääntääkseen mainonnan voitolliseksi markkinoija tarvitsee dataa, eli markkinatietoa. Tämän tiedon pohjalta markkinoija voi optimoida laskeutumissivuja ja mainontaa siten, että rahaa palaa vähemmän ja myyntiä tulee enemmän. Vasta-alkaja tyypillisesti tarvitsee dataa huomattavasti enemmän kuin kokenut markkinoija, eli vasta-alkaja joutuu tyypillisesti sijoittamaan “oppirahoihin” enemmän kuin kokenut markkinoija.

Mainontaan palavan rahan määrä riippuu monista tekijöistä, mutta loppujen lopuksi tuloksen ratkaisee itse tuote. Jos tuote on aivan ”susi” ei mainonnan agressiivinen optimointikaan saa myyntiä kääntymään voitolliseksi. Toisaalta jos tuote on hyvä voi markkinoija päästä voitolliseen tilanteeseen hyvinkin nopeasti, ehkä jopa ilman alkuvaiheen tappioita.

Omaa markkinointivarantoa (sähköpostilistaa, Facebook-yhteisöä, jne.) rakentavan markkinoijan on syytä olla kärsivällinen, sillä kassavirta ei välttämättä käänny positiiviseksi viikossa tai parissa. Oman sähköpostilistan ja Facebook-yhteisön avulla markkinointi vaatii aikaa ja sitoutumista, ja näin ollen tulokset näkyvät tyypillisesti kuukausien kuluttua. Tähän luonnollisesti vaikuttavat sähköpostilistan kasvunopeus, markkinoijan tuottama lisäarvo, sekä itse tuote. Esimerkiksi City Deal sijoitti ensimmäisen vuotensa aikana satoja tuhansia euroja mainontaan rakentaakseen lähes puolen miljoonan ihmisen sähköpostilista. Alun tappioiden jälkeen lista tuottaa nyt hurjaa voittoa.

Oli tuotteesi mikä tahansa, on tärkeää pitää koko ajan kirkkaana mielessä, että CASH IS KING! Jos mainonta ei näytä tuottavan tuloksia, vaan imee rahaa pyörremyrskyn lailla,aja kampanja alas ja kokeile toisenlaista ideaa. Muuta ”kulmaa” jolla lähestyt kohderyhmääsi, vaihda kohderyhmää, kokeile erilaista laskeutumissivua, muokkaa mainoksiasi, jne. Mitä nopeammin pääset positiiviseen kassavirtaan, sitä nopeammin stressi ja paine hellittävät. Pääasia on, että et anna rahan palaa tuottamattomaan mainontaan tekemättä mitään sen eteen.

Älä kuitenkaan tee yleisintä virhettä lopettamalla koko prosessin siinä vaiheessa kun olet -1000 euroa tappiolla. Moni pienellä budjetilla pelaava nimittäin lähtee kaikella innolla testaamaan ja harjoittelemaan, mutta kun kaikki ei menekään “suunnitelman” mukaan, ja kun kassa on tonnin tappiolla, käy paine monelle sietämättömäksi. Tässä vaiheessa moni lopettaa kiukkuisena ja turhautuneena. Kehittyäksesi tulosta tekeväksi Internet-markkinoijaksi sinun on tehtävä töitä pitkäjänteisesti ja peräänantamattomasti. Sinun on myös opittava sietämään stressiä ja painetta joka voi etenkin uutta menetelmää harjoitellessa olla voimakasta.

Minä menetin yli 10,000 euroa ennen kuin aloin saada tuloksia aikaan. Siinä oli omien hermojen lisäksi kireällä myös vaimoni ja molempien sukulaisten hermot. Onneksi en luovuttanut. Sinun ei välttämättä tarvitse ottaa yhtä suurta taloudellista riskiä, sillä me autamme sinua merkittäviä askeleita eteenpäin. Minä harjoittelin kaiken itse “kantapään kautta”, ja sen vuoksi on selvää, että tarvitsin hieman enemmän “oppirahaa”.

Tampereen REENIPÄIVÄ myytiin täyteen, mutta koska niin moni sinne haluaa, varasimme suuremman tilan. Mukaan mahtuu vielä 5 nopeinta. Älä hakkaa päätä Karjalan mäntyyn, vaan tule mukaan oppimaan markkinointimenetelmä joka todistetusti tuottaa tulosta.

Tsekkaa REENIPÄIVÄN ohjelma, ja ilmoittaudu nopeasti mukaan!