Digitaalinen tuote myy Facebookissa

Teimme noin kuukausi sitten kaksi hyvin eri tyyppistä digitaalisen valmennustuotteen myyntikampanjaa Facebookissa. Huomaa, että kyseessä oli siis puhtaasti digitaalinen tuote, toinen B2B-kohderyhmälle, toinen taas kuluttajille suunnattu.

Alla tulokset kampanjoista

Kampanja 1, kuluttajatuote

Digitaalisen kuluttajatuotteen myyntilukuja Facebook-maininnan avulla / lokakuu 2016

Digitaalisen kuluttajatuotteen myyntilukuja Facebook-maininnan avulla / lokakuu 2016

Kampanjassa käytimme Facebook-mainonnan mediabudjettiin noin 1700€ ja myyntiä saimme 62 kpl, a´noin 200€ arvoista tuotetta. Varsin mukava mainonnan ROI, jälleen kerran.

Kampanja 2, B2B-tuote

Digitaalisen B2B-tuotteen myyntilukuja Facebook-maininnan avulla / lokakuu 2016

Digitaalisen B2B-tuotteen myyntilukuja Facebook-maininnan avulla / lokakuu 2016

Kampanjassa käytimme Facebook-mainonnan mediabudjettiin noin 2000€ ja myyntiä saimme 26 kpl, a´noin 500€ arvoista tuotetta. Itseasiassa hyvinkin samansuuruinen mainonnan ROI (mediabudjettiin suhteutettuna) kuin kuluttajatuotteessakin.

Lisäksi on huomioitava, että myyntiä tuli huomattavasti myös esimerkiksi tuotteen omien sähköpostilistojen kautta sekä muista kanavista, Facebookin ollessa yksi tehokas kanava muiden joukossa.

Voisitko kasvattaa myyntiäsi digitaalisen tuotteen avulla?

Molemmissa esimerkkikampanjoissa takana oli erittäin tunnettu brändi – taustat ovat siis kunnossa. Samoin niin sanottu myyntisuppilo ”ländereineen” ja monivaiheisine osineen on harvinaisen hyvässä kunnossa. Tämänkaltaista tuotetta on ilo markkinoida.

Mieleen tulee joka tapauksessa, että yllättävän harva Suomessa pakkaa osaamistaan digitaalisiksi paketeiksi, joita myytäisiin puhtaasti digitaalisen mainonnan keinoin. Tässä on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua!

Tekijöitä onnistuneen digitaalisen tuotteen myynnin takana

Oletetaan, että tuotteesi ja brändisi on kunnossa. Olet onnistunut pakkaamaan osaamisesi järkeväksi kokonaisuudeksi, jota tarjoat sopivan kokoisina paloina esimerkiksi digitaalisen valmennustuotteen muodossa. Brändisi on kunnossa eli olet saavuttanut tietynlaisen luottamuksen kohderyhmäsi keskuudessa. Toisin sanoen sinut tunnetaan omalla alallasi ammattilaisena, jonka sisältö on laadukasta ja uskottavaa.

Tässä kohdin moni verkkomyyjä menee nähdäkseni mönkään (huom. myös fyysisten tuotteiden kohdalla) – usein haetaan pikavoittoja, jolloin oletetaan, että potentiaalinen ostaja tarttuu heti ensimmäisestä kontaktista, vaikkapa bannerista, ”koukkuun” ja ostaa tuotteen.

Taitava markkinoija rakentaa sen sijaan lisäarvoa tarjoavan ketjun, jossa ensin annetaan hieman osaamista ilmaiseksi, houkuttelevana ensikosketuksena ja tämän jälkeen useamman eri vaiheen kautta päästään vasta lopulta ”special price only for you my friend” -vaiheeseen. En mene tässä nyt yksityiskohtiin, sillä tämän kaltainen myyntiprosessi on mahdollista rakentaa hyvin monen eri kavavan tai alustan sekä taktisien keinojen (mm. retargeting-mainonta, sähköpostimarkkinointi) avulla. Videot ovat tässä prosessissa myös yksi tärkeä taktinen osa-alue. Olennaista kuitenkin on, että pelkästä näytömainonnasta ja yksisuuntaisesti tyrkyttämisestä siirrytään monivivahteisemman ja pitkäkestoisemman prosessin rakentamiseen. Aivan kuten taitava myyjä tekee niin kutsutusti IRL eli ”in real life!”.

Facebook on yllättävän hyvä kanava B2B-myyntiin!

Kun edellisessä kappaleessa mainittu prosessi on kunnossa, niin Facebook soveltuu yllättävän hyvin myös B2B-myyntiin. Hyvin reagoivia kohderyhmiä löytyy monipuolisten kohdistamisparametrien avulla yhä enemmän ja työssäkäyvät keski-ikäiset nimenomaan käyttävät tätä nykyään jo ”SoMe-alustojen karvahattumallia” päivittäin aktiivisesti. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Twitter, Google AdWords tai Instagram eivät näissä esimerkkikampanjoissa juuri toimineet – testasimme rinnalle näitä pienellä budjetilla, mutta emme käyttäneet paukkuja näihin kanaviin, koska tulosta ei näyttänyt syntyvän.

Jos olet kiinnostunut mahdollisuuksista digitaalisen tuotteen markkinointiin Facebookissa tai esimerkiksi ylipäätään B2B-myyntiprosessin luomisesta sosiaalisen median ja verkkomarkkinoinnin keinoin, ota yhteyttä, niin kerron mielelläni lisää aiheesta!