Facebook Marketplace-mainokset

Facebook Marketplace -mainokset ovat Facebook-mainonnan “karvalakkiversio”. Kuka tahansa Facebook-käyttäjä voi luoda Marketplace-mainoksia ilman tuhansien eurojen minimibudjettia. Vaikka Facebookin Market Place -mainoksia voi luoda kuka tahansa, eivät ne missään nimessä ole tehottomia tai millään tapaa huono vaihtoehto.

Premium-mainoksilla mainostajat voivat tavoittaa helpommin suuren määrän yleisöä varaamalla mainoksellaan Facebookin etusivun, mutta toisaalta Marketplace-mainoksilla mainostava voi saada yhtä paljon liikennettä pienemmällä budjetilla. Tyypillisesti tämä  vaatii vain enemmän työtä. Premium-mainokset tarjoavat myös hieman suuremman koon mainoksia sekä  parempia keinoja luoda interaktiota mainostajan ja kohderyhmän välillä. Huomaa, että osa mainoksista on kuitenkin formaatiltaan täysin samanlaisia näiden molempien pääkategorioiden välillä.

Valtaosa Fiercer Median tekemästä Facebook-mainonnasta on tehty Marketplace-mainoksilla. Voimme vilpittömästi sanoa, että peräänantamaton mainostaja voi saada Marketplace-mainoksilla aikaan merkittävää myynnin kasvua.

Koska Facebookin etusivu on varattu Premium-mainoksille, näkyvät Marketplace-mainokset Facebook-sivujen seinällä, kuvasivuilla ja käyttäjän omassa profiilissa. Jos etusivun Premium-mainokset eivät saa tarpeeksi mainosnäyttöjä, näyttää Facebook ajoittain Marketplace-mainoksia myös etusivulla.

Market Place -mainokset jakautuvat samalla tavalla kolmeen erilaiseen kategoriaan kuin kuvattiin tämän artikkelin ykkösosassa, joka käsitteli Facebookin Premium-mainostyyppejä

 • “Perinteiset” Facebook-mainokset
 • Sponsoroidut tarinat
 • Mainokset ja sponsoroidut tarinat sivun julkaisuista (Page Post)

“Perinteiset” Facebook-mainokset ovat niitä joita Facebook-käyttäjät näkevät useimmiten. Facebook-mainokset koostuvat otsikosta, kuvasta ja mainostekstistä, ja niillä voidaan mainostaa esimerkiksi Facebook-sivua, tapahtumaa, sovellusta tai Facebookin ulkopuolista websivua.

Sponsoroidut tarinat taas näyttävät Facebook-käyttäjälle heidän kavereidensa toimintoja mainostettavien kohteiden suhteen.

Sivujulkaisun mainokset taas mainostavat Facebook-sivulla julkaistuja sisältöjä – ja näin ollen mahdollistavat usein sen, että sisältösi näkee laajempi kohderyhmä kuin (nykyiset) ”tykkääjääsi”.

Tässä postauksessa ei mennä syvällisesti eri mainostyyppien tehokkaaseen käyttöön – tämä on kokonaan erillisen jutun paikka! Mutta todettakoon, että oikein käytettynä etenkin sponsoroidut tarinat ja sivujulkaisun mainokset ovat todella raskaan sarjan ”aseita”, joilla ajat liikennettä sivuillesi parhaimmillaan todella halvalla ja massiivisia määriä!

”Perinteiset” Market Place-mainokset

1. Facebook-mainos (Standard Ad)

Sivujen Facebook-mainos on se perinteinen Facebook-mainos joita suurin osa Facebookin mainoksista edustaa. Sivujen Facebook-mainoksella voit ohjata Facebook-käyttäjiä omalle Facebook- tai web-sivullesi. Facebook itse jakaa standardimainokset standardimainokseen (Standard Ad) ja ”Like Ad”-mainokseen – mutta näissä erona ei ole muuta kuin että ensimmäisessä linkataan Facebookin ulkopuolelle ja jälkimmäisessä Facebook-sivulle (jonne halutaan lisää ”tykkääjiä).

                                                     

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason perinteisestä Facebook-mainoksesta.

Sivujen Facebook-mainos muodostuu kolmesta osasta

 • Otsikko (määriteltävissä vain kun liikenne ohjataan Facebookin ulkopuolelle)
 • Kuva
 • Mainosteksti

Sivujen Facebook-mainoksen vaatimuksena on

 • Otsikko korkeintaan 25 merkkiä
 • Kuva korkeintaan 100 x 72 px
 • Mainostekstiä korkeintaan 90 merkkiä

2. Tapahtuman mainos (Event Ad)

Tapahtuman mainos mainostaa luonnolisesti Facebookissa luomaasi tapahtumaa.

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason tapahtuman mainoksista

Vaatimukset tapahtuman mainokselle:

 • Otsikko: tapahtuman nimi, max. 35 merkkiä
 • Teksti 90 merkkiä
 • Kuva 99 x 72 px

3. Aplikaation mainos (App Ad)

Mainostaa sivuillasi olevaa aplikaatiota.

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason aplikaation mainoksista 

Vaatimukset aplikaation mainokselle:

 • Otsikko: aplikaation nimi (generoituu automaattisesti)
 • Teksti 90 merkkiä
 • Kuva 110 x 80 px

Market Place-tason sponsoroidut tarinat

4. Sivuntykkäämistarina

Sivuntykkäämistarina on hyvin yksinkertainen, mutta varsin tehokas mainos, kun tavoitteena on rakentaa omaa Facebook-yhteisöä eli saada lisää ”tykkääjiä”.

 

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason sivuntykkäämistarinasta.

Sivuntykkäämistarinan voima on siinä, että se ei näytä mainokselta, vaan ikään kuin viestiltä jossa Facebook kertoo Facebook-käyttäjän kaverin tykkäävän Facebook-sivusta. Todennäköisyys, että mainoksen nähnyt klikkaa mainoksessa olevaa “tykkää-nappia” on korkea sen vuoksi, että hän näkee kaverinsa jo tykkäävän Facebook-sivusta. Kuten aiemmassa Premium-mainontaa koskevassa postauksessa totesin, ihmisillä “laumaeläiminä” on tapana toimia samalla tavalla kuin kaveripiiri.

On tärkeää huomata myös, että kun mainoksen nähnyt Facebook-käyttäjä klikkaa mainoksessa olevaa “tykkää-nappia”, näkyy tämä toimenpide automaattisesti myös Facebook-käyttäjien kavereille. Tällä tavalla generoituu ilmaista viraalia liikennettä mainostajan Facebook-sivulle.

5. Sivujulkaisun tykkäämistarina

Sivun julkaisun tykkäämistarina näyttää kuvan Facebook-sivullasi tehdystä julkaisusta ja Facebook-käyttäjän kaveron toimintoja (tykkäämiset, kommentit ja jaot) kyseisen julkaisun suhteen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason sivujulkaisun tykkäämistarina

 6. Sivujulkaisun kommentin tykkäämistarina

Sivun julkaisun kommentin tykkäämistarina näyttää kuvan esim. julkaisemastasi videostasi tai kuvasta sekä linkin siihen ja käyttäjän kommentin.

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason sivujulkaisun kommentin tykkäämistarinasta

Sivun julkaisun kommentin tykkäämistarinan vaatimukset ovat:

 • Mainostettavan status-päivityksen, kuvan tai videon julkaisu Facebook-sivullasi sekä sen saamat käyttäjien kommentit
 • Huom. jotta tämä mainostyyppi toimii, useimmiten tarvitset jo merkittävän kokoisen Facebook-yhteisön, jotta mainos saa näyttöjä tehokkaan määrän

7. Aplikaation tai pelin tykkäämistarina

Aplikaation tai pelin tykkäämistarina näyttää ”thumbnailin” kyseessä olevasta aplikaatiosta tai pelistä ja käytäjän ystävien toiminnot mainoksen yläosassa.

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason aplikaation tykkäämistarinasta

Aplikaation tai pelin tykkäämistarinan vaatimukset ovat:

 • Peli tai aplikaatio mainostettavalla Facebook-sivulla
 • ”Thumbnail” pelistä tai aplikaatiosta generoituu automaattisesti mainokseen

8. Aplikaation jakamisen tarina

Tämä mainostyyppi kertoo käyttäjälle, että kaverinsa on jakanut mainostettavan sivun aplikaation, ks. esimerkki alla.

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason aplikaation jakamisen tarinasta

Vaatimukset aplikaation jakamisen tarinalle:

 • Aplikaatio mainostettavalla Facebook-sivuilla
 • ”Thumbnail” aplikaatiosta generoituu automaattisesti mainokseen

9. ”Open Graph” sponsoroitu-tarina

Jos Facebook-sivuille luomasi aplikaatio generoi erilaisia sisältöjä (esimerkiksi reseptit, ks. alla), voit luoda niin sanotun ”Open Graph”-tyypin mainokset, joka julkaisee tarinoita käyttäjistä, jotka ovat jakaneet jotain aplikaatiosi avulla tehtyä sisältöä.

 

 

 

 

 

Esimerkki Market Place-tason ”Open Graph”-tyypin sponsoroidusta tarinasta

10. Paikkatiedon tarina

Tämä mainostyyppi näyttää käyttäjän kavereille kaverin tekemän paikkatietoilmoituksen, ks. esimerkki alla. Mainostyyppi soveltuu etenkin paikallisille yrityksille.

 

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason paikkatiedon tarinasta

Vaatimukset paikkatiedon jakamisen tarinalle:

 • Yrityksen paikkatiedot Facebookin tiedossa
 • Ihmisiä, jotka käyttävät Facebookin paikkatieto (”check in”) toimintoa ko. yrityksen kohdalla

11. Osoitetiedon tarina (Domain Sponsored Story)

Tämä mainostyyppi näyttää käyttäjän kavereille esimerkiksi linkin, jonka käyttäjä esim. jakaa omassa uutisvirrassaan ja joka linkkaa Facebookin ulkopuoliseen osoitteeseen. Mainostyyppiä voidaan käyttää liikenteen ohjaamiseen esimerkiksi yrityksen sivulle Facebookin ulkopuolelle.

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason osoitetiedon tarinasta

Vaatimukset osoitetiedon (Domain) tarinalle:

 • Linkki/osoite Facebookin ulkopuolella
 • Käyttäjiä, jotka jakavat osoitettasi uutisvirrassaan

12. Kyselyyn vastaamisen tarina

Mainos näyttää käyttäjän ystäville kuinka hän on vastannut Facebook-sivun kyselyyn.

 

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason kyselyyn vastaamisen tarinasta

Vaatimukset kyselyyn vastaamisen tarinalle:

 • Kysely Facebook-sivulla
 • Käyttäjiä, jotka vastaavat ko. kyselyyn

13. Tapahtuman RSVP tarina

Mainos näyttää käyttäjän osallistumisilmoituksen Facebookissa luotuun tapahtumaan.

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason tapahtuman RSVP-tarinasta

Vaatimukset tapahtuman RSVP tarinalle:

 • Facebook-tapahtuma luotuna
 • Käyttäjiä, jotka osallistuvat tapahtumaan

Market Place-tason mainokset sivunjulkaisuista (Page Post Ads)

14. Sivujulkaisun tekstimainos

Sivujulkailun tekstimainos näyttää Facebook-sivusi julkaisun mainoksen muodossa

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason sivujulkaisun tekstimainoksesta 

Vaatimukset sivujulkaisun tekstimainokselle:

 • Facebook-status teksti sivulla
 • Teksti 120 merkkiä (pidemmät tekstit näytetään katkaistuna)

15. Sivujulkaisun kuvamainos

Voit myös julkaista Facebook-sivuillasi julkaistusta kuvasta mainoksen, ks. alla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason sivujulkaisun mainoksesta (kuvamainos)

Vaatimukset sivujulkaisun kuvamainokselle:

 • Teksti: 90 merkkiä (pidemmät tekstit näytetään katkaistuna)
 • Kuva: 118 x 90 px (Facebook skaalaa sivulla julkaisemasi kuvan automaattisesti tähän kokoon)
 • Huomaa myös, että kuvaan lisätään automaattisesti 3 pikselin valkoiset reunat

  16. Sivujulkaisun videomainos

Vastaavaan tapaan kuin kahdessa ylläesitetyssä mainostyypissä, voit myös luoda mainoksen Facebook-sivuilla julkaistusta videosta

 

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason sivujulkaisun mainoksesta (videomainos)

Vaatimukset sivujulkaisun videomainokselle:

 • Teksti: 90 merkkiä (pidemmät tekstit näytetään katkaistuna)
 • Video ”thumbnail”: 128 x 72 px, generoituu automaattisesti julkaistusta videosta
 • YouTube-videon ”thumbnail”: 96 x 72 px (generoituu myös automaattisesti)

17. Sivujulkaisun kyselyn mainos

Edellisten tapaan Facebook-sivulla tehdystä kyselystä voidaan tehdä mainos

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason sivujulkaisun mainoksesta (kyselyn mainos)

Vaatimukset sivujulkaisun kyselyn mainokselle:

 • Facebook-sivulla julkaistu kysely
 • Tasan kolme kysymystä tai
 • jos useampi kuin kolme kysymystä näyttää kaksi ensimmäistä ja ”näytä lisää”-tekstin/linkin

18. Sivujulkaisun linkin mainos

Tämä mainostyyppi näyttää mainoksen muodossa Facebook-sivuilla julkaistun linkin

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason sivujulkaisun mainoksesta (linkin mainos)

Vaatimukset sivujulkaisun linkin mainokselle ovat:

 • Facebook-sivuilla julkaistu linkki
 • Näyttää kohteen ”thumbnail” muodossa (50 x 50 px ja lyhennetty teksti)

19. Sivujulkaisun tapahtumamainos

Facebook-sivulla luodusta tapahtumasta voidaan myös luoda sivujulkaisu-tyypin mainos.

 

 

 

 

 

Esimerkki Marketplace-tason sivujulkaisun mainoksesta (tapahtumamainos)

Vaatimukset sivujulkaisun tapahtumamainokselle ovat:

 • Teksti: 90 merkkiä (jos pidempi näytetään katkaistuna)
 • Kuva: 50 x 50 px
 • Huomaa, että kun julkaiset tapahtuman sivuillasi, tämä johtaa automaattisesti postaukseen (status-päivitys) sivuillasi – mainos luodaan tästä postauksesta, mutta kuva ja teksti generoituvat suoraan tapahtumaa luodessa ladatuista kuvasta ja tekstistä

Monimutkaista?

Tuntuuko, että Facebookin mainosalustan eri vaihtoehdoista ”ei ota selvää kirveelläkään”?

I feel you.

Facebook ei ole paras tekemään mainostajan elämää helpoksi. Vaihtoehtoja on monia, ja mainosalusta muuttuu koko ajan. Meilläkin on ajoittain haastavaa pysyä mukana kelkassa.

Mitä sitten tulisi tehdä?

Testaa eri mainosyksiköiden tehoa oman tuotteesi ja markkinasi kohdalla. Sijoita esimerkiksi 100 euro kerrallaan eri mainosyksiköiden testaamiseen, mittaa ja vertaa tuloksia, sekä fokusoidu jatkossa siihen mainosyksikköön joka tuottaa sinulle parhaiten tuloksia. Siperia opettaa, joten ei muuta kuin hommiin!