Keskustelin loppukesästä Facebookin edustajan kanssa. Myyntihenkisesti hän tietysti halusi/haluaa myydä yhtiön palveluja. Oli mielenkiintoista puhua verkkomainonnan hinnoista Facebookin edustajan kanssa – esiin tuli muun muassa tietoa siitä, että näyttömainonnnan osalta Facebook on ylivoimaisesti halvin mainosalusta Suomessa (ainakin heidän omien tutkimustensa/tietojensa perusteella?)

Tämä tieto korreloi vahvasti oman kokemuksemme kanssa. Emme ole tehneet säännönmukaista vertailua eri verkkomainonnan alustojen välillä, mutta edelleen vuonna 2019 vaikuttaa siltä, että Facebookin hintataso on  hyvin kustannustehokas. Itse asiassa vaikuttaisi hieman siltä, että alkuvuoden 2019 aikana Facebook-mainonnan hinnat olisivat laskeneet. Olisiko vuoden 2018 aikana käyty kaikki kohu palvelun ympärillä vaikuttanut siihen, että kilpailu mainostajien kesken on aavistuksen vähentynyt?

Yhtä kaikki , oman kokemukseni mukaan luokittelisin Fiecer Median käyttämän mainosalustat seuraavasti: 

  • Facebook – Tätä nykyä ”koko kansan karvahattu-media”. Toimii aikuisille (+25v.) lähes mihin vain, jos kohderyhmä on järkevästi löydettävissä. Myös b2b:ssä! Erittäin kustannustehokas
  • Instagram. Hieman Facebookia nuorempi käyttäjäprofiili ja  kuluttajatuotteisiin painottuva. Helposti kokeiltavissa ja yhdistettävissä Facebook-markkinointiin, koska mainosalusta molemmissa palveluissa sama. 
  • Google Ads. Verkkokauppiaille ja myös monille palveluntarjoajille (sekä b2c ja b2b) must. Display-verkko ja Youtube ovat hyviä alustoja myös kuluttajatuotteiden brändimarkkinointiin. Googlen Hakusanamarkkinointi toimii, vaikka onkin usein todella kilpailtua.  Edukkaat hinnat eivät ole enää mikään itsestäänselvyys. Oman kokemukseni mukaan Displayn ja Youtuben kohdistamismahdollisuudet edelleen kuitenkin Facebookia rajatumpia. Uusi Shopping Ads -ominaisuus vaikuttaa todella varteenotettavalta verkkokauppiaille. Olemme juuri aloittamassa uutta projektia tämän kanssa, tuloksia odotellessa!
  • LinkedIn. B2b- ja rekrymainonnassa varteenotettava. Ongelma kalliit klikkihinnat ja loppujen lopuksi melko huono peitto. Selvästi nostanut päätään some-alustana joka tapauksessa.  Vaikuttaa, että moni asiantuntija tai asiantuntijaorganisaatio siirtänyt markkinointiaan Facebookista LinkedIniin. Aika näyttää muodostuuko tämä käytännöksi?
  • Twitter – mainosalustana Suomessa hankala, kallista ja peitto edelleen melko pieni. (kokemuksemme on melko rajattu kuitenkin, kerro jos sinulla on erilaisia kokemuksia?)
  • Sanoman ja Alman mainosverkot (kokemusta löytyy yhden asiakkaan kanssa, kolmen kesän kampanjointi). Hintataso ok ja saimme jopa varsin hyviä tuloksia, vaikka kohdistaminen näissä karkeampaa kuin käyttäjätietoihin perustuvissa, käyttäjän kirjautumisen vaativissa mainosalustoissa . Ohjelmallisen ohjamisen metodit mainosverkoista kiinnostavat jatkossa – tähän emme ole ehtineet (vielä) kunnolla perehtyä.