Google-mainonta pähkinänkuoressa

Googlen mainosjärjestelmässä mainoksesi näkyvät juuri sillä hetkellä, kun asiakkaat hakevat Googlesta yrityksesi tarjoamia tuotteita tai palveluja. Maksat vain silloin, kun he käyvät verkkosivustollasi tai esimerkiksi soittavat yritykseesi mainostasi klikkaamalla. Maksat siis vain ja ainoastaan oikeista asiakkaista. Mainonnan tulokset ovat myös erittäin tarkkaan mitattavissa. 

Googlen jäjestelmässä on useita eri mainostapoja. Ehdottomasti tehokkain ja yleisin on niin sanottu hakusanamainonta. Tämä soveltuu etenkin lukuisille erilaisille verkkokauppiaille ja palveluyrityksille. Hakusanamainonnan lisäksi Googlen järjestelmässä voi tehdä esimerkiksi bannerimainontaa Googlen mainosverkossa tai videomainontaa YouTubessa. 

Seuraavassa löydät hakusana-mainonnan prosessin pähkinänkuoressa.

Kampanjoiden rakentaminen

  • Hakusanastrategian rakentaminen eli käytettävien, maksettujen hakusanojen valinta Asiakkaan tavoitteiden pohjalta.
  • Google Ads-hakukampanjoiden rakentaminen yleisesti käytetyn ja tehokkaan kampanjarakenteen mukaisesti: Yläkäsitteen (päähakusana) ympärille luodaan mainosjoukkoja alakäsitteiden (hakusanavariaatiot) mukaan.
  • Googlen hakusanamainonnan tulostenseurannan asentaminen sekä sen toiminnan testaus.
  • Usein tässä vaiheessa on myös hyvä käydä läpi sivuston orgaaninen hakukonelöydettävyys (SEO), sillä sivuston orgaaninen löydettävyys vaikuttaa myös hakusanamainosten tehokkuuteen 

Mainonnan seuranta, analyysi ja optimointi kuukausittaisena jatkuvana työnä

  • Mainostilin ja mediabudjetin hallinta sekä ylläpito
  • Kampanjoiden seuranta ja analyysi
  • Optimointi parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi
  • Saadun tiedon perusteella mainoskampanjoiden ja yksittäisten mainosten parametreja kehitetään ja testataan jatkuvasti A/B-testauksen periaatteiden mukaan
  • Mainonnan hinnoittelussa käytetään CPC eli ”cost per click” –hinnoittelua; Mediabudjetin osalta maksetaan siis vain ja ainoastaan kohdennetuista, toteutuneista kävijöistä sivustolle
  • Asiakkaalle raportointi sähköpostitse kerran kuussa – selkokielinen asiantuntijan analysoima ja kommentoima raportti tuloksista, sisältäen seuraavien tehtävien toimien kuvauksen.